SPROSTOWANIE

artykułu pt. „Allegro już „sadzi” automaty w Pabianicach. Czym się różnią od innych paczkomatów?”

z dnia 6 sierpnia 2021 roku

InPost Paczkomaty sp. z o.o. wyjaśnia, że wyraz „Paczkomat” stanowi zarejestrowany znak towarowy, na który Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 18.02.2010 r. udzielił prawa ochronnego nr R.225679. Prawo używania oznaczenia „Paczkomat” dla oznaczania usług związanych z wykorzystaniem automatów paczkowych przysługuje wyłącznie spółkom grupy Inpost, w tym spółce Inpost Paczkomaty sp. z o.o. Żadne inne podmioty prowadzące działalność na tym rynku nie są uprawnione do posługiwania się nazwą „Paczkomat” dla oznaczania swoich usług.

Imieniem spółki Inpost Paczkomaty sp. z o.o., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, nr KRS: 0000418380

pełnomocnik – adwokat Michał Wojtyczek

adwokat