Starosta Grzegorz Janczak ma za sobą kolejny rok rządzenia powiatem. Na stanowisku starosty jest już drugą kadencję. Za miniony rok jego rządów "eksperci" poproszeni przez Życie Pabianic o ocenę, przyznali mu 4.

- Powiatem rządzi się łatwiej - powiedział Florian Wlaźlak, były prezydent miasta, jeden z oceniających. - Nie ma takich problemów, jak w mieście.

Staroście na plus liczono łatwość w nawiązywaniu kontaktów i bezpośredniość, a na minus brak egzekwowania zadań od pracowników i nieliczenie się ze zdaniem opozycji.

Gorzej od starosty, bo na 3+, oceniono Zarząd Powiatu. Jego (niektórym) członkom eksperci zgodnym chórem zarzucili brak kompetencji i amatorszczyznę.

- Jedynym jasnym punktem jest pani Grażyna Maślanka-Olczyk - stwierdził Wlaźlak.


***
Piotr Adamski, radny prawicy, były wicestarosta

1. Czy spełnia oczekiwania?

Jako starosta - tak. Może być.

2. Czy spełnia obietnice przedwyborcze?

Nie pamiętam jego obietnic. Wydaje mi się, że ich nie składał. Pamiętam, że w swoim exposé, już po wyborze na starostę, mówił o rozwoju powiatu na różnych frontach. Działania są, ale ich efektów zbytnio nie widać.

3. Czy otoczył się kompetentnymi współpracownikami?

W większości tak, ale jest też parę "kwiatków" - kompletnych amatorów zupełnie niekompetentnych.

4. Czy jest zakładnikiem układu politycznego, który sprawuje władzę?

Zdecydowanie tak. Aż za bardzo.

5. Jego najlepsza decyzja

Jeszcze przed nim.

6. Jego najgorsza decyzja

Że zdecydował się na rządzenie 1 głosem. W Radzie Powiatu koalicja ma 12 głosów, a my - opozycja 11.

7. Jego największa "wpadka"

Przed nim.

8. Jakie ma dobre strony?

Potrafi się znaleźć w każdej sytuacji. Dobrze reprezentuje powiat na zewnątrz.

9. Jakie ma złe strony?

Jest nadpobudliwy. Zbyt osobiście przyjmuje krytykę.

10. Czy jego dalsze urzędowanie jest korzystne dla miasta?

Tak. Pod warunkiem że będzie słuchał nie tylko swoich popleczników, ale będzie brał pod uwagę zdanie przeciwników politycznych.

11. Ogólna ocena (w skali szkolnej 1-6)

4

Ocena pozostałych członków zarządu - 3


***
Florian Wlaźlak, radny powiatowy, były prezydent Pabianic. Kandydat prawicy na starostę

1. Tak, spełnia oczekiwania jednej opcji politycznej.
2. Spełnia obietnice tych, którzy go wybrali.
3. Współpracowników ma nie najgorszych, ale mógłby mieć lepszych.
4. Zdecydowanie tak.
5. Przed nim.
6. Powołanie drugiego szpitala w Pabianicach.
7. Konkretnej sobie nie przypominam. Było kilka źle przygotowanych uchwał, z których musiał się wycofać.
8. Jest bezpośredni w kontaktach.
9. Nabrał dużej pewności siebie. Poucza i strofuje radnych jak własne dzieci.
10. Tak, dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
11. 3

zarząd: 3+ (Jasnym punktem jest p. Grażyna Maślanka).


***
Halina Bakus, radna powiatowa (bezpartyjna, sympatyk SLD)

1. Tak, choć...
2. Stara się. Nie znam polityka, który spełniłby swoje obietnice przedwyborcze. Mnie też się to nie udaje.
3. Niestety, nie wszyscy są kompetentni.
4. Tak i to bardzo. Wskazuje na to skład Zarządu Powiatu.
5. Nie poddał się presji różnych doradców i nie dokonał zmian personalnych w Starostwie i w placówkach mu podległych.
6. Nie wiem.
7. Na jednej z sesji Rady Powiatu wypił za dużo wody mineralnej, co było powodem ostrej krytyki.
8. Asertywność. Cecha umiejętnie wykorzystywana również dla pozyskiwania funduszy dla naszego powiatu.
9. Zbytnia pobłażliwość. Nie zawsze skutecznie egzekwuje od swoich pracowników i współpracowników wykonanie zadań.
10. Tak. Przy takim sposobie finansowania, głównie przez subwencje, to w naszym powiecie robi się dużo.
11. 4+
Zarząd - 3+


***
Krzysztof Hanke, radny powiatowy (SLD)

1. Tak.
2. W miarę możliwości. Nie wszystko da się zrobić w ciągu jednego roku.
3. Nie wszyscy są dobrani tak, jakby sobie tego życzył.
4. W pewnym sensie tak i dlatego ma taki zarząd, jaki ma.
5. Podjęcie współpracy z Mołdawią. Jeśli to porozumienie wypali, to przybędzie nam miejsc pracy i korzyści dla powiatu.
6. Nie widzę.
7. Miał kilka, ale nie z własnej winy.
8. Jest zapobiegliwy. Ma dużo inwencji. Często zaskakuje pomysłami, jak i skąd wyciągnąć pieniądze dla powiatu.
9. Pewnie ma, jak każdy człowiek.
10. Tak.
11. 4+
zarząd - 3+


---
A jak Państwo oceniacie rządy starosty Grzegorza Janczaka ?
- prosimy byście zabrali głos w tej sprawie. Czekamy przy telefonie redakcji Życia Pabianic (22-70-400) codziennie od godz. 9.30 do 16.00. Można też przesyłać opinię Internetem redakcja@zyciepabianic.com.pl