13 kwietnia minął pierwszy termin poszukiwań firmy, która podejmie się remontu placu na Starym Rynku i jego otoczenia. Jako jedyna swoją ofertę zgłosiła Spółka Remondis, która wyceniła usługi na kwotę 8.621.010 złotych. Tymczasem samorząd planuje wydać na modernizację 5.000.000 złotych.

- W związku z tym zakres został ograniczony – poinformowała Aneta Klimek, rzeczniczka Urzędu Miejskiego.

Przetarg dotyczy przebudowy placu Starego Rynku z drogą zachodnią, a także opracowanie dokumentacji dla terenów przy pomniku Niepodległości i kościele św. Mateusza, żeby przebudowę można było w przyszłości kontynuować. Szerzej pisaliśmy na ten temat TUTAJ.

- Inwestycja będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Podpisanie umowy z potencjalnym wykonawcą jest planowane jest około 1 czerwca 2022 roku. Termin realizacji to 18 miesięcy, w tym 6 miesięcy na usunięcie pomnika – tłumaczy rzeczniczka magistratu.

Przebudowa płyty rynku z przyległościami powinna być zakończona pod koniec 2023 r. Zostanie sfinansowana z promesy inwestycyjnej przyznanej miastu w ramach programu „Polski Ład” w wysokości 4,5 mln złotych. Reszta, czyli 500 tys. złotych to nasz wkład własny. 

Oferty przetargowe można składać do 5 maja.