Ośmiu polskich policjantów rozpoczęło służbę na chorwackim wybrzeżu. Na mocy protokołu podpisanego w tej sprawie, do 1 września br. policjanci będą asystować i pomagać chorwackim kolegom podczas wspólnych patroli policyjnych w rejonie miast Zadar, Pula, Makarska oraz na wyspie Krk w Republice Chorwacji, gdzie każdego roku spędza wakacje kilkaset tysięcy turystów z Polski.

Możliwość swobodnego przemieszczania po terenie Unii Europejskiej niesie ze sobą nie tylko wiele dobrodziejstw, ale rodzi również szereg zagrożeń. Uwarunkowania te zrodziły potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Policji, jako instytucji nowoczesnej, szybko reagującej na zmiany zachodzące w otoczeniu, potencjalne zagrożenia, ale też przede wszystkim wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom Polaków. Przewiduje się, iż w bieżącym sezonie wakacyjnym Chorwację odwiedzi blisko milion Polaków.

Stąd też jednym z priorytetów polskiej Policji jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Komenda Główna Policji bierze udział w realizacji nowych przedsięwzięć, a także udziela pomocy w zakresie swoich kompetencji innym państwom.

Biuro Prewencji, przy udziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policyjnej Komendy Głównej Policji, w sezonie wakacyjnym w ramach międzynarodowego projektu "Bezpieczny sezon turystyczny" organizuje polsko-chorwackie patrole na wybrzeżu Adriatyku.

Współpraca w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa polskim turystom wypoczywającym nad Adriatykiem została zapoczątkowana już w 2010 r., kiedy to po raz pierwszy dwójka polskich policjantów pełniła służbę patrolową przez miesiąc. Tego rodzaju współpraca w latach ubiegłych była bardzo wysoko oceniana nie tylko przez stronę chorwacką, ale przede wszystkim przez polskich turystów. Zapewne wynika to z faktu, że polscy policjanci występując w umundurowaniu służbowym realizują nieco odmienne zadania z zakresu służby prewencyjnej, mające na celu:

  • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i umacnianie świadomości opieki państwa nad Polakami wypoczywającymi w Chorwacji,
  • ułatwienie komunikacji z policją chorwacką oraz opiniowanie i doradztwo w zakresie rodzaju i charakteru postępowania,
  • pomaganie obywatelom polskim w skomunikowaniu się z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji,
  • podtrzymanie statusu obywateli polskich w Chorwacji jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli, na równi z obywatelami Chorwacji i innych państw.

Z racji charakteru realizowanych zadań polscy policjanci pozostają w stałym kontakcie z personelem dyplomatycznym Ambasady Rzeczypospolitej w Chorwacji.

Poziom realizowanych zadań został bardzo wysoko oceniony również przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu, z której przedstawicielami polscy policjanci pozostają w ścisłym kontakcie. Zadania realizowane przez policjantów uzupełniają się z zadaniami realizowanymi przez MSZ, stąd też bieżące informacje w zakresie możliwej do uzyskania pomocy znajdują się na stronie internetowej ambasady: http://www.zagrzeb.msz.gov.pl/pl/

Skierowanie czterech polskich patroli pozwoliło na objęcie zasięgiem ich działania praktycznie całego wybrzeża Adriatyku. Istnieje również możliwość nawiązania kontaktu telefonicznego z polskimi patrolami pod następującymi numerami telefonów:

  • Makarska - tel. +48 664 979 870
  • Zadar - tel. +48 502 646 724
  • wyspa Krk  - tel. +48 664 979 213
  • Pula - tel. +48 504 212 339

W obecnym sezonie wakacyjnym polską Policję na terytorium Chorwacji reprezentują dwie policjantki i sześciu policjantów z garnizonów: podlaskiego, lubuskiego, pomorskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz stołecznego.

Na bazie doświadczeń lat minionych należy mieć nadzieję, że polscy policjanci nie będą mieć okazji podejmowania zbyt wielu interwencji, albowiem Polacy na terenie Chorwacji są bardzo uprzejmi, zdyscyplinowani oraz przestrzegają zarówno miejscowych norm prawnych jak i kulturowo-obyczajowych. Stąd też są grupą narodową bardzo mile przyjmowaną przez miejscową społeczność.