9.168 zł i 5 gr miesięcznie będzie zarabiał starosta Grzegorz Janczak - o ile tak zdecydują radni powiatowi. O podwyżce dla starosty będą radzić w przyszły czwartek.

Radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej - autorzy projektu nowego angażu dla starosty, chcą mu dać 4.810 zł - wynagrodzenia podstawowego, 1.775 zł - dodatku funkcyjnego i 1.909 zł 65 gr - dodatku specjalnego. Jest to sporna kwota, którą radni mogą przyznać staroście lub nie. Na najbliższej sesji zdecydują, czy pieniądze te należą się Grzegorzowi Janczakowi.

Janczakowi przysługuje jeszcze 14-procentowy dodatek stażowy - 673 zł 40 gr.

- Wynagrodzenie starosty nie zmieni się w porównaniu do roku ubiegłego - zapewnia Tomasz Jura, rzecznik prasowy Starostwa. -Dodatek specjalny szef dostaje z uwagi na charakter realizowanych zadań, reprezentowanie powiatu na różnego rodzaju zebraniach, udział w uroczystościach odbywających się po ustalonych godzinach pracy Starostwa Powiatowego oraz wielkość nadzorowanego budżetu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku stanowi, że: dodatek specjalny przysługuje pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, powierzenia dodatkowych zadań o zwiększonym stopniu odpowiedzialności lub złożoności.Jest przyznawany na rok w wysokości do 40 procent łącznego wynagrodzenia podstawowego i dodatku funkcyjnego.

- Uważamy, że staroście Janczakowi dodatek specjalny się należy - mówi Zbigniew Mencwal, szef klubu radnych SLD. - Braliśmy pod uwagę przede wszystkim budżet powiatu, jego realizację, pozyskiwanie funduszy i nadzór nad wydatkami, a także zaangażowanie w pracy i dodatkowe obowiązki. Starosta ma nienormowany czas pracy, ale nigdy nie wychodzi przed 16.00. Pracuje o wiele dłużej. Przez pewien czas zarząd pracował w okrojonym składzie, bo wicestarosta była na urlopie macierzyńskim. Starosta Janczak miał więc więcej obowiązków. Ostatecznie o dodatku specjalnym zdecyduje Rada Powiatu. Jeśli nie uchwali absolutorium dla zarządu, poproszę o zdjęcie tej uchwały z porządku obrad.

Wykaz dodatkowych zajęć starosty w tym roku (po godzinach pracy i w dni wolne):
7 stycznia - udział w konwencie starostów (godziny popołudniowe)
17 stycznia - wyjazd do Warszawy na spotkanie z ministrem zdrowia (godziny popołudniowe)
26 stycznia - impreza z okazji 100-lecia orkiestry dętej w Dobroniu (sobota)
4 luty - spotkanie przedstawicieli ogólnopolskich organizacji samorządowych w Bełchatowie (godziny popołudniowe)
15 luty - narada podsumowująca działalność Państwowej Straży Pożarnej w Dobieszkowie (godziny popołudniowe)
24 luty - spotkanie z prezydentami i starostami w Sejmie (niedziela)
5 marca - obchody 100-lecia Pa-Co-Banku, bankiet do północy w Teatrze Wielkim w Łodzi (wtorek)
9 marca - spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie (sobota)
23-24 marca - spotkanie w Warszawie na temat działalności kas chorych (sobota i niedziela)
5-6 kwietnia - konwent starostów województwa łódzkiego (piątek i sobota)
12 kwietnia - spotkanie w Warszawie z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa.

CO ONI NA TO

Urszula Kraska - przewodnicząca Rady Powiatu:
- Nie ja jestem autorką tego projektu uchwały. Wszyscy w Polsce traktują dodatek specjalny jako składnik wynagrodzenia. Jest on przyznawany automatycznie. Według mnie, jest to błąd ustawodawcy, który z jednej strony pokazuje społeczeństwu, że ogranicza wynagrodzenia władz samorządowych, a z drugiej zostawia furtkę na dodatkowe wypłaty. Dodatek specjalny jest elementem wynagrodzenia, ale w praktyce wcale niezwiązanym z dodatkowym zakresem pracy. Uważam, że ustawodawca powinien ustalić górny pułap zarobków dla starostów w zależności od wielkości powiatu. W głosowaniu nad uchwałą o wynagrodzeniu pana Janczaka prawdopodobnie wstrzymam się.

Robert Rządziński - przewodniczący klubu radnych "prawicy" w Radzie Powiatu Pabianickiego:
- Otrzymaliśmy projekt uchwały, ale jeszcze nie omawialiśmy go. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie jest jej uzasadnienie.