Pabianickie dzieci korzystają z programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Dzięki temu jedzą za darmo obiady w szkołach, przedszkolach lub żłobkach. W 2013 roku było ich 826. Na obiady dla nich przeznaczono kwotę 409.087 złotych. Pięć lat później z darmowych posiłków skorzystało 516 dzieci. Na obiady dla nich przeznaczono 278.889 zł.

- Mniejsza liczba dzieci objętych tego typu pomocą świadczy o tym, że wzrósł status zamożności społeczeństwa– informuje Ewa Szczepańczyk, kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej w MCPS. – Obecnie mamy więcej zdarzeń losowych lub innych problemów dotykających rodziny, niż głód lub niedożywienie.

Aby dziecko zostało objęte bezpłatnym dożywianiem, bierze się pod uwagę dochód w rodzinie.

Jak to wyliczyć? Rodzina składająca się z dwóch osób to kryterium 528 zł na osobę w rodzinie liczone razy dwie osoby. Wynosi to 1.056 zł. Mnożymy to razy 150 procent. Tak więc kryterium dla rodziny dwuosobowej, aby mogła skorzystać z pomocy w formie posiłku, wynosi 1.584 zł netto (dochód łączny dla całej rodziny netto).

- Każdy, kto spełnia to kryterium, może przyjść i poprosić o pomoc. Trzeba złożyć wniosek. Kolejny etap to przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania – dodaje Ewa Szczepańczyk.

Urzędnicy zapewniają, że nie ma odmów w przyznawaniu prawa do bezpłatnych posiłków.

Latem, gdy dzieci nie chodzą do szkoły, MCPS może przyznać rodzinie zasiłek celowy na zapewnienie ciepłego posiłku.

Pracownicy Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej składają wniosek do wojewody na początku każdego roku o pieniądze potrzebne na dożywianie dzieci. Umowę podpisuje prezydent miasta i wojewoda łódzki. Dofinansowanie ze strony wojewody wynosi od 60 do 80 procent szacunkowej kwoty potrzeb.