Życie Pabianic sprawdziło, jakie pensje mają prezesi Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i spółek powstałych z przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Z naszych ustaleń wynika, że zarabiają średnio sześć razy więcej niż przeciętny pracownik.

Andrzej Piechocki, prezes Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zarabia miesięcznie 7.000 zł (brutto). Każdy z 15.000 lokatorów spółdzielczych bloków daje więc co miesiąc 46 gr na jego wypłatę.

Za szczególne osiągnięcia, np. ocieplenie bloków, wyciągnięcie spółdzielni z długów itp. prezes może dostać premię uznaniową - nawet kilka tysięcy zł.

Pensja szefa PSM to jedna z najwyższych wypłat w Pabianicach. Nieznacznie mniejszą pensję ma Zbigniew Mencwal, wiceprezes PSM. W ubiegłym roku zarobił 127.807 zł.

Niewiele gorzej są opłacani szefowie spółek powstałych z przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Pensja Floriana Wlaźlaka, szefa Zakładu Energetyki Cieplnej, to 6.300 zł (3.000 zł - pensja podstawowa + 1.350 zł - dodatek funkcyjny + 40% premii i dodatek stażowy).

Krzysztof Krauzowicz, szef Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, zarabia 6.120 zł (3.000 zł - pensja podstawowa + 1.350 - dodatek funkcyjny + 40% premii + dodatek stażowy).

Michał Ścibiorek, dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, dostaje 5.940 zł (3.000 zł - pensja podstawowa + 1.350 zł - dodatek funkcyjny + 40% premii + dodatek stażowy).

Nowy szef Zakładu Dróg i Zieleni Miejskiej Stanisław Wołosz nie podpisał jeszcze umowy o pracę. Tomasz Majkowski, który wygrał konkurs na stanowisko prezesa spółki Targowiska Miejskie, ma dostawać co miesiąc prawie 4.000 zł. Spółka nie została jeszcze zarejestrowana i nie zanosi się, żeby nastąpiło to w ciągu miesiąca.

Więcej od prezesa spółdzielni zarabia starosta (ok. 10.000 zł), prezydent Pabianic (8.500 zł) i szefowie kilku prywatnych firm.


***
Tyle zarabiają polscy prezesi:

Banku Millennium - 400.000 zł
Netii (telefony) - 290.000 zł
Orlenu - 230.000 zł
Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej - 10.000 zł

(pensje miesięczne brutto - źródło: Polityka}