Pługi i ciężarówki z piachem najpierw mają wjeżdżać w ulice: Grabową (między Orlą a Jana Pawła II), Targową (między Orlą a Jana Pawła II), Śniadeckiego, Wiejską, Skośną, Skrajną, Moniuszki, Jana Pawła II (między Targową a Wiejską), Karniszewicką (między Lutomierską a Podmiejską), Kolejową, Waltera-Jankego, Gawrońską, Bugaj (między Grota-Roweckiego a Waltera-Jankego), Grota-Roweckiego, Warszawską (między Rzgowską a Partyzancką), Nawrockiego, 15 P.P."Wilków", Widzewską (między Partyzancką a Warszawską), Piotra Skargi (między Szewską a 20 Stycznia), Konopnickiej (miedzy Zamkową a Moniuszki), Świetlickiego, Szewską, Sikorskiego, 3 Maja, 20 Stycznia, Wileńską, Piłsudskiego, Orlą i Konstantynowską. To trasy pierwszej kolejności odśnieżania.
Do drugiej kolejności odśnieżania zaliczono ulice:
Piotra Skargi (między Grobelną a Szewską i między 20 Stycznia a Myśliwską), Kościuszki, Wyszyńskiego, Narutowicza, Waryńskiego, Wyspiańskiego, Żeromskiego (między Zamkową a Partyzancką), Pułaskiego, Konopnickiej, św. Rocha, Skłodowskiej, Ostatnią, Traugutta, Szarych Szeregów, Robotniczą, Ludową, Przejazd, Odrodzenia, Tkacką (między Łaską a Moniuszki), Kochanowskiego (między Łaską a Moniuszki), Kopernika, Torową, Bóźniczną, Myśliwską, Lutomierską, Rydzyńską, Wspólną i Graniczną.
Na wszystkich wymienionych ulicach obowiązuje III standard zimowego utrzymania dróg. Oznacza to, że usuwanie śniegu i lodu oraz posypanie piachem drogowcy muszą zrobić w ciągu 6 godzin od ustania opadów śniegu.
Zimowym utrzymaniem dróg w naszym mieście zajmuje się Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej. Dotyczy to dróg miejskich i powiatowych w Pabianicach.
Odśnieżaniem najważniejszych dróg w mieście (krajowych) zajmują się ich zarządcy.