Porozumienie dotyczy modernizacji drogi wojewódzkiej nr 485, czyli ulicy Kilińskiego. Remont dotyczy odcinka około 270 metrów - od ul. Zamkowej do ul. Grobelnej. Modernizację planuje realizować Województwo Łódzkie, przy współudziale finansowym Pabianic.

Wartość inwestycji to ponad 2 miliony złotych. Pabianice mają dołożyć się dotacją w kwocie 700.000 zł brutto, jednak nie więcej niż 50 proc. wartości całej inwestycji.

Zawarcie umowy zaplanowano do 30 kwietnia 2022 r. Termin rozpoczęcia prac na razie nie jest znany.