Wśród najlepszych polskich uczonych najczęściej wymienianych w światowych rankingach jest profesor Wojciech Stec z Pabianic - chemik. Listę "superuczonych" ułożyli Amerykanie. O profesorze Stecu można przeczytaćw Multimedialnej Encyklopedii PWN, wydawnictwie "Kto jest Kim w Polsce" i międzynarodowych edycjach "Who is Who".

- Jako student wymarzyłem sobie karierę pozostania uczonym. Były lata 60. Wtedy bycie uczonym w szarzyźnie demokracji ludowej otwierało drogę do społecznej nobilitacji, a ponadto dawało paszport służbowy upoważniający do wyjazdu na zagraniczne konferencje, spotkania, staże naukowe. Pod jednym wszakże warunkiem, trzeba było w swej dziedzinie być bardzo dobrym - mówi prof. Stec. - Ale wszystko zaczęło się kilka lat wcześniej, w pabianickim liceum, gdzie byłem bardzo dobrym uczniem. Dzięki temu mogłem wybrać kierunek studiów. Wtedy postanowiłem zostać chemikiem.

prof. Wojciech Jacek Stec
Kiedy się urodził: 61 lat temu.
szczeble do kariery naukowej: ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach,a następnie Wydział Chemii na Politechnice Łódzkiej. Doktorat zrobił w 1964, habilitację w 1973. Tytuł prof. nadzw. uzyskałw 1979, a prof. zwycz. w 1986.
Gdzie mieszka: pod Pabianicami, w Kolonii Woli Zaradzyńskiej.
Gdzie pracuje: jest kierownikiem Zakładu Chemii Bioorganicznej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.
Jego osiągnięcia: nazwisko profesora z Pabianic weszło do panteonu osiągnięć chemii między innymi pod hasłami "Reakcja Steca" i "Reguła Steca". Profesor jest twórcą szeregu metod syntezy związków organicznych zawierających fosfor, autorem oryginalnej oksatiafosfolanowej metody syntezy kwasów nukleinowych i ich analogów.
Jego dorobek naukowy: jest autorem ponad trzystu oryginalnych publikacji naukowych, edytorem dwóch monografii, autorem kilkunastu rozdziałów w specjalistycznych monografiach, jak i współautorem 57 patentów, w większości o zasięgu światowym. Jest promotorem 27 zakończonych przewodów doktorskich. W jego zespole pięć osób uzyskało habilitacje, a były współpracownik prof. Steca - dr Karol Bruzik (od czterech lat profesor Uniwersytetu Stanu Illinois w Chicago) otrzymał nominację profesorską.
Jego Nagrody i wyróżnienia: Fogarty Int. Center, NIH, Fogarty Scholar-in-Residence (USA, 1992), Nagroda Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej (1997), Nagroda Premiera RP za wybitne osiągnięcia naukowe (1999), Złoty Medal World Intelectual Property Organization (Genewa, 1995). Od 1994 r. członek - korespondent Polskiej Akademii Nauk, a od 1999 r. wybrany na członka Prezydium PAN.
Rodzina: żona Bożenna Stec (z domu Hille) jest inżynierem chemikiem. Córka Małgorzata jest anglistką, syn Wojciech - uczniem gimnazjum.
Hobby: organizacja badań naukowych, a od prawie roku w wolnych chwilach zabawa z wnuczką Weroniką.