Mieszkanie od miasta mogą wykupić najemcy z umową zawartą na czas nieokreślony - to jest najważniejszy z warunków. Jak zaobserwowali urzędnicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego, w większości przypadków mieszkania wykupują dziadkowie z myślą o wnukach. Największe zainteresowanie jest mieszkaniami na Piaskach, w blokach z lat 60. i 70. Nic dziwnego, że chętnych przybywa, bo opłaca się wykupić - przy zapłacie ceny jednorazowo zniżka sięga nawet do 75 proc. W ten sposób można zostać właścicielem mieszkania, płacąc zaledwie kilka procent jego wartości. Druga możliwość to kupić mieszkanie w przetargu, to znaczy w wyznaczonym terminie wpłacić wadium, przyjść na przetarg i zaoferować najwyższą cenę. Jest w czym wybierać, mieszkania komunalne mają od 30 do 147 m kw. Najwięcej znajduje się na Piaskach, w centrum i na Starym Mieście oraz pojedyncze nieruchomości na Bugaju. Nie podlegają sprzedaży lokale, które położone są w budynkach prywatnych administrowanych przez ZGM lub w budynkach stanowiących współwłasność gminy miejskiej Pabianice i osób fizycznych. W tym roku sprzedanych zostało 40 mieszkań komunalnych, z tego 32 na rzecz najemców i 8 mieszkań w przetargu.

Miasto sprzedaje też nieruchomości na wolnym rynku, na przykład działki pod budowę domu. Władzom zależy na znalezieniu nabywców, bo to inwestycja w rozwój miasta. Dlatego nieruchomości wystawiane są na przetargi za cenę rynkową zbliżoną do tej w operacie szacunkowym. Nie narzuca się już warunku zabudowy działki w określonym terminie pod rygorem zapłacenie kary. Możesz zrealizować marzenie o własnym domu, przy czym kupując nieruchomość od miasta, nie zapłacisz 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych, potocznie zwanego podatkiem od wzbogacenia. Działki zabudowane są zwolnione z 23 proc. podatku VAT. W tym roku sprzedane zostały 2 nieruchomości niezabudowane i 7 nieruchomości zabudowanych.

Oferta komunalnych lokali i nieruchomości znajduje się na stronie internetowej www.um.pabianice.pl. Dokładnych informacji, na jakich zasadach kupić nieruchomość albo wykupić mieszkanie udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM przy ul. Kościuszki 25 lub pod nr tel. (42) 2254603, (42) 2254650.