– Szacujemy, że jeszcze 600 pabianiczan nie wymieniło starych dowodów osobistych – wylicza Wojciech Poros, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. – Oni nawet nie złożyli wniosku o wydanie nowego dokumentu.
Zdaniem naczelnika większość z tych osób przebywa obecnie za granicą. Polskie dowody osobiste są im niepotrzebne. Posługują się paszportami.
Akcja wymiany dowodów zaczęła się siedem lat temu. Przez ten czas wymieniliśmy 57.139 dokumentów.
– Niektórzy wymieniali je po dwa razy, bo na przykład zmieniali adres zamieszkania – mówi Poros. – Po 31 marca zielona książeczka będzie już tylko pamiątką.
Za złożenie wniosku o wymianę dowodu po tym terminie nie grozi kara. Urzędnicy, ani policja nie mają prawa nakładać grzywien, ani żadnych kar administracyjnych. Ale jeśli policjanci podczas kontroli stwierdzą, że nie wymieniliśmy dowodu mogą skierować sprawę do sądu grodzkiego z wnioskiem o ukaranie.Sąd może wyznaczyć grzywnę lub nawet karę pozbawienia wolności.
Dowód osobisty to dokument potrzebny na poczcie, banku, u notariusza. Bez niego nie odbierzemy poleconego listu, nie załatwimy kredytu, nie kupimy samochodu. Banki już zapowiedziały, że nie będą honotrować starych zielonych książeczek po wygaśnięciu ich ważności.Spóźialscy mogą mieć też problem ze rozliczeniem podatku dochodowego. Na druku PIT nie będzie już można umieścić starego numeru dowodu osobistego.