W wakacje czeka nas przebudowa ul. Piłsudskiego. Pierwszy etap dotyczy odcinka od ul. Zamkowej do św. Rocha (ok. 210 m). Polegać będzie na remoncie jezdni, chodników oraz budowie parkingów.

- Po lewej stronie ulicy parkowanie będzie odbywało się pod kątem, a nie jak teraz równolegle. Zwiększy to ilość miejsc do parkowania. Po prawej stronie również parking będzie zrobiony w sposób przyjazny – tłumaczy Henryk Brzyszcz, członek zarządu powiatu pabianickiego.

Podpisanie umowy planowane jest na 16 lipca. Prace mają potrwać 2 miesiące, by 16 września oddać drogę do użytku.

Na dalszy odcinek ul. Piłsudskiego (do Partyzanckiej) powiat też ma jeszcze pomysły.

- Projektujemy również zmianę układu parkowania z obecnego, docelowo po prawej stronie ulicy – dodaje członek zarządu.

Rowerem do centrum

O planach przedłużenia drogi rowerowej na ul. „Grota” Roweckiego, od ul. Bugaj aż do Kilińskiego wiemy od dawna. Wreszcie powiat zdecydował się na to, przeznaczając w tym roku kwotę prawie 400.000 złotych.

- 30.000 zł będzie nas kosztować sama dokumentacja, resztę przeznaczymy na ten odcinek drogi – zapowiedział Brzyszcz. - Obecnie trwa proces projektowy.

Optymistyczne plany zakładają, że projekt zostanie przedstawiony komisji już w maju, a w czerwcu wystartuje przetarg.

- Chcemy podpisać umowę 15-16 lipca, a odcinek tej drogi wykonać do 16 września – dodaje.

Koniec z podtopieniami?

Na „Grota” Roweckiego ma być przebudowany również most na Dobrzynce. Starosta Krzysztof Habura widzi w tej inwestycji duży potencjał, bo ma to zapobiec powodziom na tej ulicy podczas ulew.

- Wiemy, jakie trudności mają mieszkańcy w momencie, kiedy ulewne deszcze nas nawiedzają – zauważa. - Tworzą się zastoiny wody. Dlatego trzeba gruntownie przebudować odwodnienie mostu, aby zlikwidować powstające tu „małe jeziorka”.

 Odwodnienie pasa drogowego odcinka "Grota" Roweckiego (na wysokości obiektów MOSIR)  ma zakładać rozbudowę istniejącego odwodnienia dla usprawnienia odbioru wód z pasa jezdni przy nawalnych deszczach, w tym zaprojektowanie wylotu do odprowadzenia wód. Teraz pas drogowy odwadniany jest poprzez odprowadzenie wód do systemu kanalizacji deszczowej, która nie odbiera w sposób efektywny wód z pasa drogi w okresie nawalnych deszczy, a zwiększenie ilości wpustów nie jest możliwe z uwagi na istniejące parametry kanalizacji i wylotu. 

Na sporządzenie dokumentacji Starostwo przeznaczyło 70.000 złotych. W tym roku ma być gotowa.

- Projekt jest nam potrzebny, by w przyszłym roku móc aplikować o środki na wykonanie tego mostu do Ministerstwa Infrastruktury – mówi Brzyszcz. - Jest taki program przebudowy obiektów inżynieryjnych. Dzięki tym środkom moglibyśmy wykonać remont mostu w przyszłym roku.