Od dziś zamknięte są żłobki i przedszkola. To efekt decyzji, jaką rząd podjął w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Nowe przepisy obowiązują przynajmniej do 9 kwietnia. Kogo nie dotyczą?

- Przedszkola zapewniają opiekę tylko na wniosek rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID – poinformowała Aneta Klimek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego.

To samo dotyczy żłobków.

Do godziny 9.00 w przedszkolach miejskich na 1865 uczęszczających obecnych było 48 dzieci. Najwięcej podopiecznych „odhaczyło się” w PM 16 (13) i PM 4 (10). W żłobku przy ul. Moniuszki tylko czworo.

Co z opłatami w żłobku w przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności placówki w zaistniałych okolicznościach?

- Rodzicom przysługuje zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w części proporcjonalnej do ilości dni w miesiącu, w którym żłobek nie świadczył usług – wyjaśnia rzeczniczka.