Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 została oficjalnie Krystyna Kucharek. Do tej pory kierowała nią po odejściu Waldemara Flajszera.

Przedszkolem Miejskim nr 11 z oddziałami integracyjnymi zarządzać będzie Monika Witusik-Kamieniak, dotychczasowa wicedyrektor. Zajęła miejsce Katarzyny Barasińskiej.

W „trzynastce” dyrektorką została Joanna Głos-Podgrodzka (po Elżbiecie Kmieć), a w ”czternastce” stanowisko Honoraty Bartoszek przejmie Anna Śliwińska, do niedawna wicedyrektor placówki.

- O stanowisko w PM 14 starały się dwie osoby, w pozostałych po jednej. – poinformowała Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego. - Kadencja dyrektora twa pięć lat.