W ramach współpracy nawiązanej przez wiceprezydent Małgorzatę Biegajło ze stowarzyszeniem Atena, w środę 17 marca o godz. 13.30 w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się konferencja dotycząca problematyki nadpobudliwości psychoruchowej ADHD.

Konferencja "(K)rok po (K)roku z ADHD" będzie podsumowaniem dotychczasowych działań związanych z problematyką ADHD prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 17. W ramach zainicjowanego w ubiegłym roku programu odbyły się spotkania indywidualne i grupowe z dziećmi oraz ich rodzicami. Podczas konferencji zostaną opublikowane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w pabianickich szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Celem konferencji będzie również rozpropagowanie wiedzy na temat problemu nadpobudliwości psychoruchowej wśród rodziców najmłodszych pabianiczan.

Program konferencji:

1. Przywitanie gości.
2. Wystąpienie prezydenta Pabianic.
3. Podsumowanie badań ankietowych dotyczących problematyki ADHD w placówkach oświatowych Pabianic – mgr Iwona Wojtacka – prezes Stowarzyszenia Atena (pedagog terapeuta).
4. Istota i przebieg nadpobudliwości psychoruchowej dzieci i młodzieży w kontekście pedagogiki rozwojowej – mgr Maciej Kuliberda (pedagog).
5. Prezentacja wybranych zajęć i zagadnień z dziecięcą grupą terapeutyczną prowadzoną w ramach realizacji projektu „Prowadzenie zajęć terapeutyczno – edukacyjnych i pedagogiczno – psychologicznych dla dzieci z problemami ADHD oraz ich rodziców i opiekunów z terenu Miasta Pabianic” – mgr Michał Wiatrowski (psycholog).
6. Medyczny aspekt nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) – dr n. med. Katarzyna Foczpańska – Olejniczak (psychiatra, specjalista psychiatrii dziecięcej).
7. Moje Kochane ADHD – Leszek Chwiałkowski – wiceprezes Stowarzyszenia Atena.