Ksiądz wygłosił ciekawą prelekcję połączoną z dyskusją i prezentacją jego nowej książki pod tytułem „Przemilczane ludobójstwo na kresach”. Spotkanie z duchownym rozpoczęło się dziś o godzinie 10.30 w Miejskim Ośrodku Kultury. Przyszli na nie uczniowie pabianickich szkół oraz przedstawiciele władz miasta i mieszkańcy . Ks. Isakowicz-Zaleski mówił o mordzie ukraińskich nacjonalistów na Polakach mieszkających na Ukrainie.
– Jeśli zbrodnia zostanie przemilczana, to z pewnością się powtórzy, tak jak to było w przypadku najpierw Ormian, zamordowanych przez Turków, a później Polaków – mówił ksiądz.
Wykład trwał godzinę i był skierowany głównie do młodzieży szkolnej.
Uczestnicy spotkania poszli na cmentarz, gdzie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Polaków pomordowanych na Wołyniu i Kresach przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939 – 1947. (ps)