- Wpłynęły cztery oferty w konkursie na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury - informuje Aneta Klimek, rzeczniczka Urzędu Miejskiego.

Jutro (30 listopada) pierwsze spotkanie komisji konkursowej i sprawdzenie ofert pod kątem formalnym. Konkurs jest dwuetapowy - osoby, które spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Do konkursu mogły przystąpić osoby mające wykształcenie wyższe magisterskie, co najmniej 5-letni staż pracy, doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym, dodatkowo m.in. ukończone studia wyższe z obszaru nauk humanistycznych, społecznych lub sztuki oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania, znajomość funkcjonowania instytucji kultury pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.

Konkurs został ogłoszony w związku z tym, że kończy się 5-letni kontrakt obecnej dyrektor Joanny Papugi-Rakowskiej.