Podczas obrad komisji gospodarki komunalnej, radni miejscy debatowali o sprzedaży działek należących do naszego miasta. Na przetarg mają być wystawione tereny przy ulicach: Karniszewickiej 23, Poprzecznej 19-21, Mielczarskiego 15 i Tkackiej 13.
O dość duży i atrakcyjny plac przy ulicy Glebowej 40 spierano się już podczas opracowywania planu zagospodarowania miasta.
- Im większa działka, tym taniej ją sprzedajemy. Dlatego podzielimy tę działkę na dwie części i dopiero wtedy przygotujemy przetarg – wyjaśniła Jadwiga Myczkowska, naczelniczka Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w ratuszu.
Najwięcej kontrowersji dotyczyło sprzedaży placu tuż za Dominem, przy ul. Żeromskiego 3.
- Odstąpienie tej działki nie wydaje się być zasadne z przyczyn urbanistycznych – powiedziała Myczkowska. - Jeśli chodzi o powody ekonomiczne, to co innego.
Radni sugerowali, by działkę tę połączyć z placem przy ul. Żeromskiego 5, co pozwoliłoby budować tam większy obiekt.
Ostatecznie członkowie komisji zdecydowali, że nie będą pozbywać się działki przy Żeromskiego 3, ale mogą ją wydzierżawić.