Po raz trzeci miasto próbuje sprzedać pałacyk w ruinie przy ul. Piłsudskiego 14. Działka ma 6.902 m kw. Stoi na niej murowany, piętrowy budynek mieszkalny z poddaszem częściowo użytkowym o pow. użytkowej 529,50 m kw. z budynkami gospodarczymi. Nieruchomość przeznaczona pod usługi publiczne lub komercyjne w strefach ścisłej ochrony konserwatorskiej i ochrony archeologicznej. Cena wywoławcza: 920.000 zł. Przetarg 18 stycznia.
 
Ostatnio udało się sprzedać dwie działki. Ta przy ul. Konstantynowskiej 23 o pow. 1.014 m kw. poszła za 168.670 zł. Nabywcą zostali Alicja i Vincent Joly. Przy ul. Kochanowskiego 36 dwie działki o łącznej pow. 423 m kw. miasto sprzedało za 116.150 zł. Nabywcą został Daniel Woźniak.
 
Nie ma na razie chętnych na działkę o pow. 405 m kw. przy ul. Zgody 15A. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była na 99.000 zł. Taki sam los spotkał nieruchomość przy ul. Warszawskiej 71. To działka o pow. 1.662 m kw. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była na kwotę 240.000 zł. Nikt na przetarg się nie zgłosił.
 
Ale są nowe działki wystawione na styczniowe przetargi.
 
Ul. Bugaj 103 to dwie działki o pow. 412 m kw. Tu w sąsiedztwie jest Stacja Obsługi Samochodów Lewityn i myjnia samoobsługowa bezdotykowa. Można tu budować dom jednorodzinny lub urządzić punkt usługowy. Działka ma wady, bo jest w strefie oddziaływania od istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV, częściowo w strefie potencjalnie narażonej na okresowe podtapianie. Cena wywoławcza to 17.000 zł. 
Przetarg odbędzie się 17 stycznia w Urzędzie Miejskim.
 
Ul. Poniatowskiego 25 to działka o pow. 397 m kw., która jest zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 41,43 m kw., murowanym budynkiem mieszkalnym (oficyna) o pow. użytkowej 89,46 m kw., drewnianym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 20 m kw. Cena wywoławcza: 86.000 zł. Przetarg odbędzie się 17 stycznia w Urzędzie Miejskim.
 
Ul. Boczna 22 to działka o pow. 341 m kw. z murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 61,07 m kw. Cena wywoławcza: 89.000 zł. 
 
Regulaminy przetargów i informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami ul. Kościuszki 25, II piętro, pok. 14. Tel. 42 22-54-650, 42 22-54-603.