W budżecie Urzędu Miejskiego było przeznaczone na ten cel 4.000.000 zł. Wojewoda łódzki wycenił Szpitalną 2 na 3.730.000 zł. Na obiekt składa się ponad 1,83 ha ziemi i 16 budynków gospodarczych. Wojewoda obniżył pierwotną cenę o 9.000 zł, po pierwszym nieudanym przetargu. Powód? Nie było chętnych.
– Chcielibyśmy tam urządzić mieszkania rotacyjne oraz zakład opiekuńczo-leczniczy – mówił pod koniec sierpnia prezydent Zbigniew Dychto.– Umieścilibyśmy tam również stowarzyszenie niepełnosprawnych umysłowo, z ulicy Moniuszki. Myślimy o wydzierżawieniu któregoś z obiektów dla hospicjum.
Teraz te marzenia mają szansę na realizację.