W przyszłym roku zmieniają się zasady pracy lekarzy na szpitalnych dyżurach. Ma to związek z wchodzącą w życie nowelizacją ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w której zapisane są zmiany czasu pracy lekarzy. Chodzi między innymi o inne wyliczenie dyżuru. Jeszcze w tym roku lekarze mogli pracowali 37,5 godzin tygodniowo. Wkrótce mają pracować 48 godzin tygodniowo. Lekarze zgdadzają się podpisać nowe umowy, jeśli będą dostawać więcej pieniędzy za dyżury. Za godzinę w dzień powszedni chcą dostawać 40 zł, a za godzinę w dzień świąteczny (także podczas weekendów) - po 70 zł.
- To ogromne pieniądze, biorąc pod uwagę, że w naszym szpitalu jest zatrudnionych 122 lekarzy, a mamy 16 oddziałów. Zazwyczaj na dyżurze jest od dwóch do trzech lekarzy - mówi prezydent Zbigniew Dychto. - Musimy ten problem rozwiązać do końca roku.
Pismo z żądaniami lekarzy na ręce prezydneta złożyła rada ordynatorów naszego szpitala.
Szpital ma 90 mln zł długów.