Wszyscy zebrani przejdą ulicą Zamkową w kierunku dawnego boiska Krusche-Ender, gdzie skończyły się pewne Pabianice, a zaczął się początek końca pabianickich Żydów.

W tym roku upamiętnimy w szczególny sposób tych, którzy zmarli w gettcie w 1940 roku.

Każdy uczestnik otrzyma wstążki na których wypisano imiona i nazwiska pabianickich Żydów. Zawiesiszone zostana przy kamieniu pamięci.