Sędzia Dariusz Limiera zrezygnował z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi przy pl. Dąbrowskiego 5.
 
Decyzją Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 27 par. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 23 z późń. zm.) został odwołany z tej funkcji z dniem 9 marca 2018 roku. 
 
Oświadczenie sędziego: