- Do kontroli są upoważnieni tylko pracownicy poczty - mówi Krystyna Marusińska, kierownik działu organizacyjnego poczty w Łodzi. - Mają oni legitymacje służbowe wystawione przez dyrekcję poczty i dowody osobiste. Okazania tych dokumentów powinniśmy żądać od osób, które przyjdą do nas.

My nie mamy obowiązku wpuścić ich do naszego mieszkania, a oni nie muszą od razu mówić po co naprawdę do nas przyszli. Zwykle używają podstępów. Najlepiej sprawdzają się metody "na antenę", lub "na regulację".

- Jeśli zaczniemy rozmowę o tym, że "coś się dzieje z anteną" lub mówimy, że chcemy wyregulować odbiornik - mamy stuprocentową gwarancję, że wejdziemy do mieszkania - mówią kontrolerzy.

Poczta łódzka zatrudniła 40 kontrolerów. Są to listonosze, pracownicy administracji i innych służb. Kontrolowanie abonentów to ich dodatkowa praca.

- Do kontroli mieszkańców Pabianic, Zgierza, Poddębic, powiatu łódzkiego-wschodniego jest tylko 10 osób - mówi Marusińska. - Na dodatek dodatkową pracę mogą wykonywać tylko po godzinach pracy na poczcie.

Gdy zobaczą telewizor, za który nie płacimy abonamentu, wlepią nam karę: trzydziestokrotną miesięczną opłatę za radio i telewizor (30 x 15,40 zł = 462 zł) lub trzydziestokrotną miesięczną opłatę za radio (30 x 4,50 zł = 162 zł). Ze ściągniętej kary otrzymają swoją dolę.

- Połowę sumy przekazujemy Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, druga zostaje dla poczty - wylicza kierowniczka. - Z tej połowy 20 procent dostaje kontroler.

Kontrolerzy bez przeszkód wchodzą do firm i zakładów pracy. Ich właściciele nie mogą ich nie wpuścić.

- Najpierw do 4.263 firm wysłaliśmy przypomnienie o konieczności rejestracji odbiorników - mówi Marusińska. - Część z nich dokonała rejestracji.

Przedsiębiorcy muszą płacić za każdy odbiornik stojący w firmie (patrz ramka), nawet za ten, który z domu przyniósł pracownik.

- W takim przypadku pracownik powinien go zarejestrować na adres zakładu i opłacać abonament - mówi Marusińska. - Inaczej szef może zapłacić karę.


***
Z OPŁAT ZWOLNIONE SĄ OSOBY:

1. zaliczone do I grupy inwalidzkiej

2. o znacznym stopniu niepełnosprawności

3. całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji

4. o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

5. które ukończyły 75 lat
Uwaga! O zwolnienie z opłat trzeba się upomnieć na poczcie. Na miesiąc przed 75. urodzinami trzeba pofatygować się na pocztę z dowodem osobistym i wyrejestrować odbiorniki.

6. które otrzymują stały zasiłek lub rentę specjalną z opieki społecznej

7. niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu

8. niewidome i których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.

9. inwalidzi wojenni i wojskowi

Abonament płacą tylko raz (niezależnie od tego, ile odbiorników posiadają): osoby fizyczne, zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, szkoły publiczne, państwowe uczelnie wyższe i domy opieki społecznej (mieszczące się w jednym budynku).