Dziś w sali Miejskiego Ośrodka Kultury zakończył się kolejny 14. rok akademicki uniwersytetu. 366 (315 kobiet i 31 mężczyzn) słuchaczy ma teraz wolne do października.
Przez ten rok wysłuchali 15 wykładów audytoryjnych, brali udział w zajęciach warsztatowych i wyjazdach rekreacyjnych.

Dziś prezes uniwersytetu Ewa Wadowska-Filarska (wybrana ponownie na tę funkcję przed miesiącem) przyznała tytuły Honorowych Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku: Irenie Śniady, Zofii Sobanty i Jerzemu Madalińskiemu. Tytuł Zasłużony dla UIIIW otrzymała Katarzyna Cegiełka. Specjalne podziękowania dostała Ewa Szrajer.
Prezes Filarska przypomniała zebranym, że zapisy na nowy rok akademicki będą w dniach 9-12 października w MOK-u.
Rozpoczęcie następnego roku - jubileuszowego, bo już 15., będzie 16 października.