Onet.pl na podstawie danych z Izb Skarbowych opracował zestawienie polskich milionerów. Wynika z niego, że rośnie liczba milionerów w Polsce. Dane wskazują, że liczba osób, które rozliczyły dochód powyżej 1 miliona złotych po raz pierwszy zbliżyła się do 20 tysięcy osób. Miasto z największą liczbą milionerów to Warszawa. Łódzkie natomiast jest jedynym województwem, w którym spadła liczba milionerów, choć spadek jest niewielki, bo o jedną osobę. Obecnie jest 1.107 milionerów.

W regionie jeden milioner przypada na 2.262 osoby.

Z danych Urzędu Skarbowego w Pabianicach wynika, że w zeznaniach podatkowych za 2015 rok 69 osób wykazało dochód powyżej miliona złotych.

- Jest to liczba wyższa w stosunku do roku 2014 – informuje Anna Gręda, naczelnik US w Pabianicach.