Inspektorzy wyrywkowo kontrolując w 2007 roku stacje paliw sprawdzili w naszej okolicy 3 stacje. Wszystkie pobrane próbki spełniały wymagania jakościowe. 
Skontrolowane stacje to: stacja paliw PPHU M.D. Wasińscy (LOTOS Polska) - ul. Łaska 7, stacja paliw WASBRUK spółka z o.o. - ul. Grota-Roweckiego 3 i stacja paliw PPH Stefek, S. Doliński - ul. Wrocławska 17 w Dobroniu.