W tym roku mija 50 lat od zapoczątkowania przez PCK akcji honorowego oddawania krwi. Z tej okazji w całym kraju odbywa się szereg uroczystości, związanych z tą rocznicą.
Dziś nagrodzono młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi. Janina Marciniak, wiceprezes Zarządu Rejonowego PCK w Pabianicach, wręczyła na ręce Krzysztofa Zajdy, dyrektora szkoły, Medal 50–lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
– W dowód na to, że działania szkoły są dostrzegane i doceniane – powiedziała.
Pochwaliła uczniów, że pamiętają o Siedmiu Zasadach PCK, jakimi są: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność.
Podziękowała nauczycielom za to, że inspirują młodych ludzi do takich akcji.
Dwunastu maturzystom wręczono legitymacje HDK. Otrzymali je:
Damian Leśniak, Karolina Miller, Michał Rybczyński, Anna Komorowska, Adam Pietrzykowski, Dawid Okrojek, Norbert Cywiński, Jan Wysokiński, Krystyna Nowak, Marta Piechota, Adrian Pelc i Anna Warmińska.
Jako refleksję z tej okazji przywołała wiersz Johna Galsworthy\'ego:
„Raz tylko będę wędrował po ziemi
Jeżeli więc mogę jakiemuś człowiekowi
Uczynić coś dobrego albo miłego
Uczynię to natychmiast, nie będę odkładał do jutra
Bo tylko raz będę wędrował po ziemi
I drogi mojej więcej nie powtórzę.”