To święto ustanowione przez ONZ w 1993 roku. Taki dzień ma na celu zwrócenie uwagi wszystkich ludzi, a zwłaszcza polityków, na problemy rodziny i potrzebę wypracowania polityki prorodzinnej.