Od 2021 roku Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach wnioskowała 138 razy do Straży Miejskiej o udostępnienie nagrań z monitoringu.

- Nasze materiały niejednokrotnie okazały się skuteczne przy prowadzonych przez nią czynnościach, czy to w sprawach karnych, czy wypadkach drogowych – mówi Tomasz Makrocki.

Starszy mężczyzna potrącony przez TIR-a

Jednak konieczność częstej współpracy tych dwóch formacji skutkuje potrzebą doposażenia istniejącego systemu. Potrzebny jest sprzęt, który pozwoli np. na dłuższe przechowywanie nagrań. Nie bez znaczenia jest też rosnąca liczba wniosków mieszkańców chcących skorzystać z „usług” elektronicznego anioła stróża m.in. w związku z uszkodzeniem ich mienia. Od 2021 roku strażnicy miejscy rozpatrzyli 17 tego typu próśb.

Kamery zauważyły, co uszkodziło samochody

- Mając powyższe na uwadze, w styczniu tego roku wystąpiliśmy do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o zakup rejestratora z 4 dyskami o wartości 20 tysięcy złotych – opowiada komendant Straży Miejskiej. - Do dziś sprawa ta nie pojawiła się w programie sesji. Liczymy na pochylenie się nad naszym wnioskiem i jego pozytywne rozpatrzenie.

Centrala, która mieści się przy ul. Narutowicza 33 całodobowo ma podgląd na miasto ze 104 kamer zainstalowanych w różnych dzielnicach.

- Nasi czujni operatorzy skutecznie monitorują miasto i w przypadku wszelkich naruszeń prawa na bieżąco przekazują informacje patrolom działającym w terenie – zapewnia Makrocki.

Jak mówią statystyki komendy, od 2021 roku za sprawą miejskich kamer funkcjonariusze podjęli łącznie 380 interwencji, z czego 91 zakończyło się pouczeniami, 83 mandatami karnymi oraz 17 wnioskami o ukaranie skierowanymi do sądu. Strażnicy 335 razy użyli też głośników zamontowanych przy kamerach, by upomnieć zdalnie mieszkańców zachowujących się niezgodnie z prawem.
 

Jak podkreślił komendant Makrocki, stworzenie sieci miejskiego systemu bezpieczeństwa było świetną decyzją naszych władz.

- Dalsze działania powinny być ukierunkowane na jego rozwój i tworzenie nowych punktów na mieście. Dlatego w planie jest poszerzenie elektronicznego nadzoru o park Wolności – dodaje. - Bezpieczeństwo jest jedną z głównych potrzeb, jaką powinno zapewnić się naszym mieszkańcom, a monitoring miejski jest narzędziem, które sukcesywnie sprawdza się w jego zaspokojeniu.