3,8 miliona zł to dotacja na ten rok dla Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej. Plan zakłada naprawę chodników na 7 ulicach za 1,137 miliona zł. Na liście rezerwowej znajdują się kolejne trzy ulice, gdzie naprawa chodników ma kosztować 234.000 zł. Plan na najbliższe pięć lat przewiduje układanie chodników na 71 ulicach. Ma to kosztować 9 milionów złotych. 

W tym roku równa warstwa asfaltu pojawi się na kolejnych 11 ulicach. Koszt to 2 miliony zł. W rezerwie są jeszcze 4 ulice, gdzie na nowe nakładki musimy wydać 44.000 zł. Plan na najbliższe lata przewiduje, że remont jezdni 12 ulic będzie kosztował 3,6 miliona zł
Dokumentacja remontów i napraw jest przygotowana dla dziesięciu ulic. Przewidywany koszt ich naprawy to 6,7 miliona zł. 
Czternaście następnych ulic czeka na dokumentację.
 - Nie podaję nazw ulic do remontu, bo zdecyduje o tym Rada Miejska i prezydent - mówi Stanisław Wołosz, dyrektor ZDiZM.