3,5-tonowy zbiornik na tlen dla chorych leczących się w naszym szpitalu już nie wystarczał. Wraz z powstaniem oddziału „covidowego”, gdzie zapotrzebowanie na ten życiodajny gaz jest największe, potrzebny był większy zbiornik. I tak się stało. Na zapleczu szpitala stanął 12-tonowy zbiornik. Pabianickie Centrum Medyczne nie kupiło, a wydzierżawiło go na rok.

– Płacimy za dzierżawę 1,8 tys. złotych miesięcznie - informuje Adam Marczak, dyrektor administracyjno-techniczny PCM.

Oprócz kosztów dzierżawy szpital płaci za wypełniający zbiornik gaz.

– Płacimy jednorazowo za jego napełnienie około 7 tysięcy złotych - dodaje dyrektor Marczak. – Te 12,5 tony szpital zużywa co 3-4 dni. Licząc średnio, tlen kosztuje nas około 30 tysięcy złotych miesięcznie.

Zbiornik jest wyposażony w urządzenie, które rejestruje ilość zużytego gazu i wysyła informację do firmy.