Zostały wszczęte postępowania w sprawie samowoli budowlanej (14) i w sprawie stanu technicznego budynków (7). Złożono 28 zawiadomień o zakończeniu budowy. Wydano 20 decyzji i 14 postanowień.