Medal Komisji Edukacji Narodowej dostała Ewa Włodarczyk z Zespołu Szkół nr 2. Nagrody kuratora wręczono: Barbarze Mrowickiej - nauczycielce historii z II LO, Grażynie Wójcik - dyrektorce Młodzieżowego Domu Kultury, Marii Stusio – nauczycielka ekonomii z Zespołu Szkół w Widzewie.
Nagrody pieniężne od starosty dostali dyrektorzy: Krzysztof Zajda - II LO, Janina Śmiechowicz - ZS nr 1, Hanna Grącka - ZS nr 3, Anna Śladek - ZSS w Konstantynowie, Bożena Bulzacka - ZSS nr 5, Arkadiusz Bielecki - ZS w Widzewie, Grażyna Pryca - kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Mariusz Wielebski - kierownik poradni w Konstantynowie, a także nauczyciele: Ireneusz Polit - I LO, Łucja Duda i Janusz Komorowski - II LO, Janina Olejnik - ZS nr 3, Lena Podsiadła - ZSS nr 4, Iwona Szynka - ZSS nr 5, Katarzyna Rudnicka - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Beata Stasiak - MDK.
Nagrody specjalne prezydenta Pabianic dostali dyrektorzy: Anna Leśniak – Szkoła Podstawowanr 1, Elżbieta Dzionek - Przedszkole Miejskie nr 2, Włodzimierz Stanek - Gimnazjum nr 3; oraz nauczyciele: Marek Lenda - Gimnazjum nr 3, Wioletta Sobieraj - Gimnazjum nr 3, Dorota Fibiger – Szkoła Podstawowa nr 3, Ewa Owsik - Szkoła Podstawowa nr 5, Maria Jasionek – Przedszkole Miejskie nr 6, Katarzyna Wlazeł - Przedszkole nr 8, Anna Śliwińska - Przedszkole nr 14, Ana Kubasiewicz - Szkoła Podstawowa nr 1, Maria Majchrzak - Szkoła Podstawowa nr 13.
Gratulujemy