Prywatna stacja telewizyjna TVN podała, że w Pabianicach aż 80 procent lokatorów domów komunalnych nie płaci czynszu. To rekord Polski!

- Niestety, jest to prawda - potwierdza Jarosław Pinder, wiceprezydent miasta.

W domach komunalnych są 6.622 mieszkania. Czynszu nie płaci aż 4.844 lokatorów. To trochę mniej niż podała TVN, bo 71 procent.

Zaległości sięgają 3.071.822 zł (dane z końca lutego). Najwięcej lokatorów, bo 1.998 ma miesięczne zaległości w opłatach.

- Ta liczba jest trochę zafałszowana - wyjaśnia Pinder. - Są w niej lokatorzy, którzy płacą czynsz po dziesiątym dniu każdego miesiąca, bo wtedy dostają pensje. Ale nasze statystyki ujmują ich jako niepłacących.

Lokatorów, którzy nie płacą czynszu przez dłużej niż 8 miesięcy jest 1.269. Winni są miastu średnio po 1.700 zł. W sumie zalegają na kwotę 2.267.430 zł.

Dłużnicy mają do zapłaty średnio po 634 zł. Rekordziści nie uregulowali swych rachunków od 52 miesięcy. Ich zadłużenia wraz z odsetkami sięgają 19.000 zł.

- Dla wielu pabianickich rodzin czynsz jest ostatnią pozycją w domowym budżecie - tłumaczy wiceprezydent. - Wynika to z biedy.

Tych, którzy nie płacą, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pozywa do sądu. Zazwyczaj lokatorzy ci dostają sądowy nakaz eksmisji.

Gdzie się starać o dodatek mieszkaniowy

W płaceniu czynszów pomaga miasto, przyznając tak zwane dodatki mieszkaniowe. Można się o nie starać w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Pabianic, ul. Narutowicza 33, I piętro, pokój 15.

Trzeba tu wypełnić odpowiedni wniosek (druczek dadzą nam urzędnicy) oraz złożyć deklarację o miesięcznych dochodach.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom:
- mieszkającym w lokalach, do którego mają tytuł prawny (np. umowa najmu),
- samotnie gospodarującym, których średni miesięczny dochód(w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku) nie przekracza 150% najniższej emerytury (obecnie 795 zł)
- których średni miesięczny dochód na członka rodziny (w gospodarstwie wieloosobowym) nie przekracza 100% najniższej emerytury (obecnie 530 zł).

Przyznanie dodatku jest uwarunkowane spełnieniem norm dotyczących powierzchni użytkowej mieszkania.

Ta norma nie może przekraczać:
35 m2 - dla jednej osoby
40 m2 - dla 2 osób
45 m2 - dla 3 osób
55 m2 - dla 4 osób
65 m2 - dla 5 osób
70 m2 - dla 6 osób
(gdy w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej zwiększa się normatyw o 5 m2)
*Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim lub wymagająca osobnego pokoju, wówczas normy powierzchni zwiększa się o 15 m2.

Uwaga! Normy powierzchni mieszkania mogą być zwiększone o 30% do 50%.