Po naszej interwencji Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej zabrał się do cząstkowej naprawy chodnika na ulicy Warszawskiej (przy Poprzecznej). 

Pisaliśmy o tym tutaj: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/mackiewicz-z-robocza-wizyta-na-warszawskiej.html

Dziś od rana trwa wymiana połamanych płyt. Ogrodzona jest też studzienka przy sklepie Sława.