Nauczyciele zebrali się w Miejskim Ośrodku Kultury, by wysłuchać wykładu dr Beaty Owczarskiej - „Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jako strategia wdrażania zmian w szkole”. Potem była dyskusja o tym, jak PODN może wspierać dyrektorów szkół i innych placówek ośiatowych w realizacji zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej i kuratorium oświaty w Łodzi. A także innych zadań, w tym awansu zawodowego. Częścią artystyczną zajęli się uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej.

Następnie nauczyciele zapoznali się z nowościami Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej wydawnictw edukacyjnych, których prezentację urządzono w holu MOK-u.