Świetnie wyposażony ambulans pogotowia ruchu drogowego dostała Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach. Jest to wóz marki Renault. Ma on wszystkie urządzenia potrzebne przy wypadkach i kolizjach: sprzęt do udzielenia pierwszej pomocy i robienia pomiarów długości hamowania, komputer, drukarkę, kamerę, a nawet umywalkę dla policjantów z drogówki Na dachu ambulansu jest duży znak ostrzegawczy "Uwaga, wypadek" i maszt z reflektorem do oświetlenia miejsca wypadku. 
Łącznie policjanci z naszego województwa dostali w minionych dniach 19 nowych pojazdów wartych ponad 4.600.000 zł.