Od pierwszego kwietnia zmieniają się poszczególne numery telefonów w Starostwie. Aby dodzwonić się na centralę, należy wykręcić numer 042 22 54 000.

-  Przez trzy miesiące pod starym numerem działać będzie informacja o wprowadzonych zmianach - informuje Joanna Rakowska, rzeczniczka Starostwa.

   NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW:

 • sekretariat – 42 22-54-001, 42 22-54-004
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów - 42 22-54-030
 • Rzecznik Prasowy - 42 22-54-043
 • Biuro Rady - 42 22-54-016, 42 22-54-044
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 42 22-54-039
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami - 42 22-54-056
 • Wydział Architektury i Budownictwa - 42 22-54-060
 • Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich - 42 22-54-038
 • Wydział Oświaty i Wychowania - 42 22-54-034
 • Wydział Inwestycji i Funduszy - 42 22-54-045
 • Wydział Komunikacji i transportu - 42 22-54-023
  • rejestracja - 42 22-54-017
  • prawa jazdy - 42 22-54-018
  • informacja - 42 22-54-020