20 listopada minęła 4–letnia kadencja władz pabianickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo–Turystycznego. Z tej okazji w sali kominkowej Starostwa odbył się uroczysty zjazd działaczy i sympatyków PTTK. Byli na nim m. in. członkowie honorowi PTTK: Maria Maranda i Adam Czyżewski. Nie zabrakło sekretarza generalnego PTTK Andrzeja Gordona oraz Piotra Niewiadomskiego, członka zarządu głównego. Przedstawiono sprawozdanie z działalności zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.
– W ciągu czterech lat spotkaliśmy się na 52 zebraniach zarządu. Wyremontowaliśmy siedzibę oddziału. Wzbogaciliśmy się o nowy sprzęt – komputer, laptop – wyliczyła Anna Teodorczyk, dotychczasowa prezes.
Dużo uwagi poświęcono wspomnieniom inicjatyw i przedsięwzięć pabianickiego PTTK: rajdom, obozom, ogólnopolskim zlotom.
– Mijająca kadencja to również czas jubileuszów: 100–lecia PTK, 100–lecia PTTK w Łodzi czy najważniejszego dla nas, 80–lecia oddziału PTTK w Pabianicach – dodała.
Najważniejszą częścią uroczystości był wybór nowych władz PTTK. Miejsce Anny Teodorczyk zajął Sławomir Szczesio – dotychczasowy wiceprezes.
– Dobiegło końca czterdziestoczterolecie mojej pracy społecznej i zawodowej – mówiła, honorowa już teraz pani prezes.
Anna Teodorczyk otrzymała kosz róż i owacje na stojąco.
– PTTK to moje życie. Na pewno nadal będę działała w towarzystwie – zapewniła.
W skład nieukonstytuowanego jeszcze zarządu weszli: Barbara Żwańska, Małgorzata Sadowska–Szmidt, Marianna Wilczek, Romuald Simura, Aneta Piechowska, Jadwiga Kędzierska.