Szeregi garnizonu łódzkiego podczas ostatniego naboru zasiliło 60 policjantów, w tym 26 kobiet oraz 34 mężczyzn. 5 policjantów przyjęto do służby w naszej jednostce.

Dobór do służby prowadzony jest w systemie ciągłym. Najbliższy termin zaplanowano na 3 lipca 2023 roku. Kolejne to: 23 sierpnia, 27 października oraz 28 grudnia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.