Łódzki garnizon zasiliło 88 nowych funkcjonariuszy. Wśród nich znalazło się czworo policjantów (kobieta i trzech mężczyzn), którzy po szkoleniu podstawowym rozpoczną pracę w pabianickiej komendzie.

To pierwsze przyjęcie do służby w tym roku. Dobór prowadzony jest w systemie ciągłym, a najbliższy jego termin wyznaczono na 14 czerwca. Kolejne zaplanowano na: 2 sierpnia, 19 września i 29 grudnia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.