Podczas prac w ulicy Bugaj (od ul. Grota-Roweckiego w stronę ul. Gawrońskiej) zniszczone zostały chodniki po obu stronach jezdni. Chodnik od zachodu został wyłożony kostką. Jednak bardzo nieudolnie (kostka jest ułożona bardzo nierówno), zwłaszcza jego zakończenie. Pokazują to załączone zdjęcia z dnia 8 maja, jednak niewiele się zmieniło do dziś. Mimo iż chodnik został uszkodzony na większym odcinku, robotnicy wyremontowali tylko ustalone wcześniej 170 metrów. Koniec zasypując piachem i żwirem.
Chodnik po drugiej stronie ulicy też pozostawia wiele do życzenia. Przełożone na nowo płyty zostały ułożone bardzo niestarannie. Wiele z nich jest pękniętych.


internauta Wojtek (foto i tekst)