Górskiego na dyrektora wybrał prof. Jan Berner, prezydent Pabianic. Jego kandydaturę przedstawił radzie społecznej szpitala, która jednogłośnie przyjęła propozycję profesora. Na sesji Rady Miejskiej radni będą głosować, czy przyjąć do pracy doktora Górskiego.

- Ma wyprowadzić szpital z długów i zrobić czystkę w szpitalu - mówi Zbigniew Grabarz, radny. - Będę głosował za.

- Ta kandydatura to nieporozumienie - twierdzi Karol Suchocki, radny. - Będę głosował przeciwko.


***
CV
dr n. med. PAWEŁ GÓRSKI

GDZIE PRACOWAŁ________W JAKICH LATACH

Akademia Medyczna w Łodzi_______________01.10.1977-30.09.1986

Państwowy Szpital Kliniczny nr 1___01.10.1986-31.07.1988

Akademia Medyczna_____01.08.1988-30.09.1997

Unibud sp. z o.o.________03.06.1996-31.03.2002

Akademia Medyczna_____01.10.1997-30.09.1998

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego_______01.10.1998-31.12.1998

Akademia Medyczna_____01.10.1998-30.09.1999

Łódzka Regionalna Kasa Chorych___01.01.1999-25.11.1999

Akademia Medyczna_____15.11.1999-30.09.2000

Łódzka Regionalna Kasa Chorych___26.11.1999-31.12.2000

Instytut Medycyny Pracy___01.09.2001-31.03.2002

ZDZ Łódź Polesie (pół etatu)______01.09.2002-31.03.2003