Prezydent Zbigniew Dychto powierzył funkcję sekretarza miasta Pawłowi Rózdze, dotychczas zatrudnionemu na stanowisku szefa kancelarii prezydenta.
Paweł Rózga pracuje w Urzędzie Miejskim w Pabianicach od 2003 roku. Poprzednio był dyrektorem w Drukarni Wydawnictw Naukowych w Łodzi. Jest magistrem inżynierem, absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Łodzi oraz prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Ma 25-letni staż pracy.