31 maja odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Pabianicach. Nowym prezesem zarządu (w nazewnictwie cechowym - starszym cechu) wybrany został Krzysztof Jędraszek. W skład zarządu Cechu weszli: Lucjan Młynarczyk, Roman Otomański, Artur Cechowicz i Wiesław Grabowski. Ustępujący prezes Paweł Otomański otrzymał godność Honorowego Starszego Cechu oraz uhonorowany został Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla polskiego rzemiosła.