Jest „światełko w tunelu” pod Lutomierską. Sąd rozstrzygnął spór czyj jest kawałek drogi nr 71 ( czyli nasza ul. Lutomierska). To jak stwierdził NSA droga pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Prawomocne rozstrzygnięcie „czyja jest droga” to ważna informacja dla Pabianic w walce o budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowo-kolejowego w ul. Lutomierskiej – zapewnił wiceprezydent Marek Gryglewski na dzisiejszej konferencji w UM. - Inwestycje powinny zrealizować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wraz z PKP PLK, ponieważ przejazd leży na skrzyżowaniu drogi krajowej z linią kolejową 14.

Już w 2019 roku władze miasta zadeklarowały udział w kosztach budowy tunelu. Wszystko po to, by stworzyć bezpieczny przejazd i włączyć do miasta „odciętą” linią kolejową dzielnicę Zatorze.

– Podtrzymujemy tamte deklaracje i jesteśmy gotowi je zwiększyć w miarę naszych możliwości – stwierdził Krzysztof Rąkowski, przewodniczący Rady Miejskiej. - Wszystko dla bezpieczeństwa pabianiczan.

Na Lutomierskiej już dziś tworzą się kilometrowe korki, a gdy zakończy się budowa tunelu średnicowego w Łodzi i nowego przystanku kolejowego, problem z ruchem będzie jeszcze większy. Sytuacja, w której droga krajowa przecina w jednym poziomie tak intensywnie eksploatowaną linię kolejową, to ewenement w skali kraju, tym bardziej że inne uciążliwe przejazdy drogowo-kolejowe zostały w ostatnich latach przebudowane.

– Na dzisiaj przez Pabianice przejeżdża około 90 pociągów na dobę (64 osobowe w dni powszednie plus około 25 towarowych)– dodał Marcin Chmielewski, naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej w UM.

W lutym i pod koniec marca 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał trzy identyczne rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich a Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych w sprawie wskazania zarządcy drogi krajowej nr 71, na odcinku między węzłem Pabianice Północ a skrzyżowaniem z drogą krajową nr 91 w Rzgowie.

NSA uznał, że oddanie do użytku odcinka drogi ekspresowej S14 (od węzła Aleksandrów Łódzki do węzła Łódź Lublinek) nie wywołało z mocy prawa zmiany kategorii spornego odcinka drogi krajowej nr 71 na drogę wojewódzką, tym samym pozostaje ona pod zarządem GDDKiA.

W związku z tym prezydent Grzegorz Mackiewicz wystąpił o pilne podjęcie działań zmierzających do wyłonienia wykonawcy, który wybuduje bezkolizyjny przejazd na ul. Lutomierskiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i oświetleniem od przejazdu do ul. Pasterskiej w Szynkielewie. Pismo zostało skierowane w środę ( 26 kwietnia) do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz do oddziału GDDKiA w Łodzi.

Czekamy na odpowiedź.