Prezes spółki Progreg Rafał Sąciński i wiceprezydent Marek Gryglewski poinformowali o postępie prac przy remoncie tramwajowym. Na poniedziałkowym spotkaniu w UM ujawniono, że do 15 grudnia będzie przejezdna południowa strona ul. Warszawskiej, od ul. Konstantynowskiej do ul. Batorego. Po 15 grudnia będą kontynuowane po północnej stronie ul. Warszawskiej. Na ul. Zamkowej, w rejonie ulic Piłsudskiego i Gdańskiej rozpocznie się wzmacnianie gruntu.

Kontynuowane są roboty budowlane na skrzyżowaniu ulic Zamkowej, Kilińskiego, św. Jana.

– Naprawy wymagała studnia ZWiK – Prace prowadzone są teraz, żeby dwukrotnie nie zamykać skrzyżowania – tłumaczy Sąciński. –Przejezdność zostanie przywrócona na przełomie roku.

Wykonawca remontu linii tramwajowej 21 listopada zgłosił do odbioru ul. Łaską, od pętli przy ul. Wiejskiej do ul. Zielonej oraz ul. Łódzką w Ksawerowie, od Małego Skrętu do ul. Widzewskiej i przekazał dokumentację powykonawczą, która jest sprawdzana.

– Ruszają pierwsze odbiory terenowe - rozpoczną się od odcinka w Ksawerowie– dodaje Saciński.

Szeroki zakres inwestycji powoduje, że prace odbiorowe prowadzone będą w kilkunastu różnych branżach.

30 listopada wykonawca zgłosił do odbioru ul. Warszawską, na odcinkach od ul. Widzewskiej do Dużego Skrętu, od Dużego Skrętu do ul. Sikorskiego, od ul. Sikorskiego do ul. Kaplicznej.

Na ul. Zamkowej, od ul. Łaskiej do ul. Kilińskiego, zakończyły się zasadnicze prace budowlane i odcinek czeka na zgłoszenie do odbioru.