Wielu pabianiczan, a w szczególności mieszkających na Bugaju, ubolewało nad zlikwidowaniem linii Z41. Dzięki niej mogli wygodniej dostać się do Łodzi.

Od 1 września, między krańcówką przy ul. Waltera-Jankego a przystankiem tramwajowym Warszawska/Sikorskiego (przez ul. Nawrockiego) będzie kursowała linia A41. W drugą stronę zabierze wysiadających z tramwaju i zawiezie na Bugaj ulicami: 3 Maja, 20 Stycznia i Nawrockiego do krańcówki przy ul. Waltera-Jankego.

W dni robocze pierwszy kurs z krańcówki będzie o godz. 4.34, ostatni o godz. 19.35 (soboty odpowiednio godz. 6.45 – godz.18.45); kurs z Warszawskiej godz. 4.42 – godz. 19.43 (soboty godz. 6.53- godz. 18.53). Rozkład jazdy w godzinach szczytu rano i po południu będzie zgrany z każdym kursem tramwaju, poza godzinami szczytu i w sobotę – z co drugim kursem.

W autobusie A41 będą honorowane bilety MZK, Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki, Wspólny Bilet Aglomeracyjny, a także – decyzją prezydenta Pabianic - bilety łódzkiego MPK, co będzie dużym ułatwieniem dla pabianiczan, którzy regularnie dojeżdżają do Łodzi do pracy lub na studia.

- Wiemy, jak oczekiwane przez pabianiczan było wprowadzenie dowozowej linii autobusowej, łączącej osiedle Bugaj z przystankiem tramwajowym przy ul. Warszawskiej. Możliwość przejazdu na jednym bilecie jest dodatkowym ułatwieniem – mówi prezydent Grzegorz Mackiewicz.